Kuba Gładykowski

- Podziękowania -

Chciałem bardzo podziękować panu Premierowi i pochwalić cały nowy rząd (a w szczególności pana Ministra administracji i spraw wewnętrznych), za pierwsze, w pełni udane przedsięwzięcie nowej ekipy.

O ile mi wiadomo, cofnięcie wskazówek zegara o godzinę, przebiegło w całym kraju bez żadnych zakłóceń. Toż to pierwszy raz, wprowadzenie nowej reformy, jaką stała się reforma czasu, nastąpiło dokładnie w tym samym momencie, we wszystkich województwach, bez opóźnień, a to dzięki nowo powołanym wojewodom, którzy przeszli swój pierwszy sprawdzian, współdziałając w skali ogólnonarodowej. Nawet mój apolityczny komputer, gdy włączyłem go rano, wyświetlił przyjazny komunikat o zmianie czasu. Media przez cały poprzedni dzień konsekwentnie informowały obywateli o nadchodzącej zmianie, dzięki czemu polskie społeczeństwo było pierwszy raz stuprocentowo doinformowane. Podczas przeprowadzania procedury zmiany czasu pierwszy raz również nie spotkaliśmy się nawet z cieniem korupcji wśród urzędników, odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie. O dziwo, nie wystąpiła również chociażby najsłabsza forma kumoterstwa. Wszyscy urzędnicy z Urzędu Miar i Wag byli w poprzednich i następnych dniach w pełni dostępni, żaden z nich nie zachorował, ani nie miał przyjemności pójścia na urlop. Dla nowego rządu należą się podwójne brawa, za to że udało mu się przeprowadzić tak wielką i ogólnokrajową reformę czasu, nie wydając na nią ani złotówki z budżetu, oraz nie inwestując w nią zdradzieckiego, żydowsko-masońsko-komunistyczno-globalizacyjno-faszystowsko-brukselsko-dolarowego kapitału zagranicznego. Chciałem jednak podkreślić również zasługi poprzedniego parlamentu, który przygotowywał nas przez cztery lata na to wielkie wydarzenie, chociażby instalując nowoczesny system sterowania dla nowopowstałego zegara na Pałacu Kultury.

Na koniec mych podziękowań, chciałbym życzyć panu Premierowi oraz jego wszystkim Ministrom więcej takich udanych przedsięwzięć, pokazujących jak to pewne rzeczy przebiegają dobrze i gładko bez udziału polityki i państwowej interwencji. Proszę również o to, by w przyszłości, gdy pojawi się taki pomysł, zaniechać zmian w ustawodawstwie, prowadzących do zmiany daty przejścia na czas zimowy.